Lilla Edets kommun - startsida

Ansvarsfördelning kommun och region

Kommunen ansvarar för de hälso-och sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster för personer som bor på särskilt boende, bostad med särskild service inom LSS, samt för personer som bor hemma och inte kan ta sig till en vårdcentral/sjukhus med hemsjukvårdsinsatser.
Senast uppdaterad: 2020-08-24
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »