Lilla Edets kommun - startsida

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård äger rum i ditt hem dygnet runt enligt individuell plan. Du som är folkbokförd i kommunen ska erbjudas hälso- och sjukvård i hemmet, om behov finns, enligt rådande lagstiftning.

Kriterier för att få insatser kan till exempel vara att du har svårt att ta dig till din vårdcentral av olika anledningar och har behov av sjukvårdande insatser under en längre tid. Start av insatser i kommunal hälso- och sjukvård sker i samråd mellan din vårdcentral och kommunens planeringsansvariga sjuksköterska och/eller planeringsansvarig arbetsterapeut/sjukgymnast. Om ditt vårdbehov ändras kan även förändringar eller avslut av insatser kan bli aktuellt.

 

Inom den kommunala hälso- och sjukvården arbetar legitimerad personal som sjuksköterskor, specialiserade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.


Inom den kommunala hälso- och sjukvården utgår vi alltid ifrån dina behov och anpassar insatserna utifrån dem i samråd med dig och dina närstående. Detta utgör kärnan för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Personalen i den kommunala hälso- och sjukvården ansvarar för omvårdnad, rehabilitering samt medicinska insatser som är ordinerade av läkare.

Senast uppdaterad: 2021-09-26
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »