Lilla Edets kommun - startsida

Hemrehabilitering

Efter en sjukhusvistelse eller en korttidsvistelse på ett boende kan du få en tidsbegränsad rehabiliteringsperiod i ditt hem. Genom hemrehabilitering har du möjlighet att i ditt eget hem och i din egen takt träna för att återfå och bygga upp din förmåga. Träningen ger förutsättningar för att du ska ha kvar möjligheten att bo hemma.

Under hemrehabiliteringen möter du sjukgymnast, arbetsterapeut och undersköterska med kvalificerad yrkesutbildning i rehabilitering. Din träning sker i samarbete med dessa och hemtjänstpersonal. Målet med träningen är att du ska bli så självständig som möjligt i vardagen. Det sker genom träning som att komma i och ur sängen, duscha, laga mat och klä på sig. Förutom det tränas förflyttnings- och gångträning samt styrka och balans.

Planering


Ett planeringsmöte sker hemma hos dig när du kommer hem från sjukhus eller korttidsvistelse. Mötet sker tillsammans med biståndshandläggare, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vid behov kan även sjuksköterska och hemtjänst medverka. En individuell rehabiliteringsplan upprättas av sjukgymnast och arbetsterapeut. Under din hemrehabiliteringsperiod ingår hemsjukvård och larm, övrig hjälp debiteras enligt vanlig hemtjänsttaxa.

Mål

  • Träna upp och återfå funktioner som blivit försämrade på grund av sjukdom eller skada
  • Uppnå individuella mål enligt rehabiliteringsplan med hjälp av utbildad personal
  • Bo kvar hemma så länge som möjligt och på dina egna villkor
Senast uppdaterad: 2016-09-12
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »