Lilla Edets kommun - startsida

Försäkringar

Lilla Edets kommun har de försäkringar som rekommenderas för kommuner att ha.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbolag: Svedea


Hur du gör skadeanmälan

Vid skada ska ifylld skadeanmälan sändas till Svedea AB, Skador företag, Box 3489, 10369 Stockholm.Skadeblankett och ytterligare information finns på Svedeas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..  
Kontakt vid akut behov: skadorforetag@svedea.se eller 0771 160 199
 • Glöm inte att söka läkare eller tandläkare
 • Det är viktigt att skadan dokumenteras
 • Kom ihåg att spara alla orginalkvitton
Försäkringsbrev Svedea Pdf, 378.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Försäkringen har ingen självrisk och gäller under skoltid/verksamhetstid för:

 • Elever i kommunal vuxenutbildning inklusive Särvux och SFI
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • Personer i stöd, praktik eller behandlingsverksamhet
 • Volontärer som på uppdrag av kommunen hjälper behövande
 • Flyktingar i praktik och undervisning

Försäkringen har ingen självrisk och gäller under skoltid/verksamhetstid, fritid och lov, dygnet runt, för:

 • Barn i barnomsorg
 • Elever i förskoleklasser, grundskola och gymnasium inklusive friskolor
 • Elever folkbokförda i kommunen som studerar i annan kommun inklusive friskolor. Barn, elever hos annan utbildningsanordnare eller annan vårdgivare.
 • Personer placerade i familje-/kontakthem
 • Personer enligt LSS
 • Ensamkommande flyktingbarn

 

Patientförsäkring i samband med vårdskada

Om du råkar ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du som bestämmer om du ska anmäla eller inte.


Om du drabbas av personskada vid hälso- och sjukvård kan ersättning efter prövning lämnas i följande fall:

 • Felaktig diagnostisering.
 • Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård eller behandling.
 • Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling.
 • Vid felaktig ordinering eller utlämnande av läkemedel.


När det gäller patientförsäkring i samband med vårdskada har Lilla Edets kommun avtal med Länsförsäkringar.


Klicka på denna länk om du vill anmäla en vårdskada. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Du som vill ha patientskadeersättning behöver anmäla din vårdskada inom tio år från den tidpunkt skadan inträffade.

Senast uppdaterad: 2019-06-10
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »