Lilla Edets kommun - startsida

Medborgarlöfte

Ett nytt medborgarlöfte för 2021 har nu presenterats! Tack alla ni som lämnat in era tankar och synpunkter kring vad som kan förändras för att öka den upplevda tryggheten och säkertheten i kommunen.

Medborgarlöftet - en långsiktig satsning

Medborgarlöftet beskriver de åtaganden som lokalpolisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun ska fokusera på under det närmsta året.

Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare och innebär konkreta aktiviteter inom de områden där invånarna upplever att det finns problem. Medborgarlöften är en del av polisens styrning.

Till grund för medborgarlöftet ligger dialog med medborgarna samt polisens och kommunens aktuella lägesbilder.

Medborgarlöftet 2021

Årets medborgarlöfte har fokus på en tryggare utomhusmiljö och ett utvecklat brottsförebyggande arbete.


Polisen och kommunen genomför följande aktiviteter under 2021:

  • Polisen och Lilla Edets kommun startar tillsammans ett lokalt Brottsförebyggande råd, BRÅ. Rådet kommer löpande ta fram en gemensam lägesbild utifrån arbetsmetoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST).
  • Polisen kommer att motverka ordningsstörningar samt skadegörelse genom polisiär närvaro på särskilt drabbade platser.
  • Kommunen kommer att genomföra två trygghetsronder tillsammans med polis och ungdomar.
  • Kommunen kommer även att göra insatser inom följande områden:
    - Belysning i fler gångtunnlar samt en stor satsning med bättre effektbelysning i vissa gångtunnlar.
    - Bättre belysning vid övergångstället vid Boströms och Brovägen/Skillnadsgatan.
    - Belysningsträd uppförs vid Lödöse pendelstation.
    - Fortsatt arbete med slyröjning längs gångstråk samt gång- och cykelbanor runt om i kommunen.

Läs medborgarlöftet i sin helhet på polisens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarlöftet ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen och kommunen

Om medborgarlöftet

Under flera års tid har polisen och kommunen tillsammans under hösten använt en enkät där svaren legat till grund för tidigare års medborgarlöften.

 

Medborgardialogen genomfördes hösten 2020 som en webbenkät på polisens webbplats.


Läs mer om medborgarlöften på polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går inte att svara på enkäten längre. Sista dag var den 20 oktober klockan 23.59.
Senast uppdaterad: 2021-02-08
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »