Lilla Edets kommun - startsida

Medborgarlöfte 2018

Polisen och kommunen samverkar med det gemensamma målet att öka tryggheten i Lilla Edets kommun. Under slutet av 2017 kunde kommuninvånarna tycka till om tryggheten i kommunen. Svaren ligger till grund för Medborgarlöftet 2018.

Långsiktigt samarbete

Ett långsiktigt och fördjupat samarbete mellan polismyndigheten Fyrbodal och Lilla Edets kommun inleddes 2016 med det gemensamma målet att öka säkerheten och tryggheten i kommunen.Under två års tid har kommuninvånarna tyckt till om tryggheten i kommunen via en enkät.

Medborgarlöftet är ett resultat av den medborgardialog som Lilla Edets kommun och polisen genomfört gällande medborgarnas upplevda trygghet och säkerhet.
Medborgarlöften är en del av den nya styrningen av polisen.

Medborgarlöftet 2018

Medborgarlöftet 2018 innehåller konkreta aktiviteter som polisen tillsammans med Lilla Edets kommun ska genomföra i syfte att uppnå det gemensamma målet.

I medborgarenkäten framkommer att en stor orsak till den upplevda otryggheten utomhus är dålig belysning i kombination med träd och buskar som växer över gång- och cykelbanor.

För att få en uppfattning om medborgarnas upplevda otrygghet kommer kommunen att genomföra trygghetsronder.

Trafiksituationen är också en fråga som berör många kommuninvånare, visar enkätsvaren. Främst gäller det vårdslös körning och fordon framförda i höga hastigheter. Polismyndigheten Östra Fyrbodal vill förbättra trafiksäkerheten genom att upprätta trafikkontroller på olika platser och tidpunkter utifrån aktuell information kring problembilden trafik.

Polisen kommer också att fokusera på brott kopplade till missbruk. Arbetet mot droger kommer att vara ett prioriterat område för poliser i yttre tjänst.

Se Medborgarlöftet 2018 och läs mer på polisens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Senast uppdaterad: 2018-09-11
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »