Lilla Edets kommun - startsida

Medborgarlöfte 2019

Kommunpolis Jack Lennartsson, folkhälsoutvecklare Sofia Enström och säkerhetschef David Morgardt uppmuntrade till dialog kring tryggheten i kommunen.

Polisen och kommunen samverkar med det gemensamma målet att öka tryggheten i Lilla Edets kommun. Under hösten genomförde polisen och kommunen tillsammans en medborgardialog, där svaren ligger till grund för medborgarlöftet 2019.

Långsiktigt samarbete

Ett långsiktigt och fördjupat samarbete mellan polismyndigheten Fyrbodal och Lilla Edets kommun inleddes 2016 med det gemensamma målet att öka säkerheten och tryggheten i kommunen.

Under tre års tid har kommuninvånarna i Lilla Edet tyckt till om tryggheten via enkäter och dialoger. Svaren har legat till grund för medborgarlöftena 2017-2019.

Om medborgarlöften

Ett medborgarlöfte innehåller konkreta aktiviteter som polisen tillsammans med kommunen utformar för dig som invånare för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöften är en del av polisens styrning.

Medborgarlöftet 2019 

Medborgardialogen under 2018 genomfördes både som webbenkät, pappersenkät och genom att polis och representanter från kommunen var ute i Lilla Edet och Lödöse och samtalade med kommuninvånarna. 

Medborgardialogen visade att många känner sig trygga i kommunen. Från de som ibland upplevde sig otrygga framfördes framförallt önskemål om förbättrad utomhusbelysning i kombination med att skymmande träd och buskar röjs bort vid gång- och cykelvägar. Kommunen kommer under 2019 att arbeta vidare löpande med både översyn och förbättring av utomhusbelysning och med röjningsarbete av sly och buskage vid gång- och cykelvägar för att förstärka tryggheten ytterligare.

Medborgardialogen visade också att det finns önskemål om att kommunen ska arbeta mer inriktat mot ungdomar. Under hösten 2018 anställdes fyra ungdomscoacher som ska öka tryggheten i skolan. Tanken är att ungdomscoacherna under 2019 ska finnas till hands för ungdomar även under kvällar.

Trafiksituationen är en annan fråga som berör många invånare. I dialogen framkom att kommuninvånarna önskar fler trafikkontroller, främst för att få ner höga hastigheter. En annan synpunkt som framfördes var att man önskar att polisen var mer synlig överlag i kommunens tätorter. Båda dessa områden kommer polisen att prioritera löpande under 2019.

Läs mer om medborgarlöften och se medborgarlöftet 2019 på polisens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tyck till om tryggheten - kom och samtala!

Vi vill gärna veta vad som är viktigt för att du ska känna dig trygg där du bor.
Kom och samtala med oss och lämna dina synpunkter!

 

 Fredag 2 november kl. 13-15 kan du träffa:

 

  • Polisen och representanter från kommunen, utanför ICA Boström i Lilla Edet.

  • Polisen, utanför ICA Matkassen i Lödöse.

 

Det går inte att svara på enkäten längre. Sista dag var den 9 november klockan 23.59.
Senast uppdaterad: 2019-01-24
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »