Lilla Edets kommun - startsida
Händer

Vård- och omsorgscollege

Lilla Edets kommun är tillsammans med Ale kommun certifierade av vård- och omsorgscollege.

Målet är att höja kvalitet och status på både utbildningar och yrken inom äldreomsorg och funktionshinder.

När en utbildningsanordnare är certifierad kan den studerande söka sig till en utbildning som man vet är kvalitetssäkrad, eleven kan få ett bevis på att man gått en kvalitetssäkrad utbildning och arbetsgivaren kan se att den arbetssökande har genomgått en kvalitetssäkrad utbildning.

Vad är vård- och omsorgscollege?


Vård- och omsorgscollege (VO-college) är en nationell satsning där utbildning och arbetsliv samarbetar för en vård- och omsorgsutbildning av högsta kvalitet. Samverkan sker på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv .

Inom GR Vård- och omsorgscollege samverkar Göteborgsregionens 13 medlemskommuner, Västra Götalandsregionen, privata vårdföretag och fackliga organisationer med olika utbildningsanordnare på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Varför vård- och omsorgscollege?


Efterfrågan på välutbildad personal ökar inom vård och omsorg. VO-College agerar för att få fler att utbilda sig inom vård och omsorg, både genom ungdoms- och vuxenutbildningen. VO-College ska ge den studerande en modern utbildning med hög kvalitet inom både teori och praktik. Den studerande ska också ha stort inflytande över det egna lärandet. Både nya studerande och redan anställda får utbildning och kompetensutveckling inom VO-College.

Vilka är vinnare?


Vård- och omsorgstagaren får vård och omsorg med hög kvalitet.

Arbetsgivaren får personal som har en adekvat, behovsanpassad utbildning som är kvalitetssäkrad.

Den studerande får en modern och attraktiv utbildning, som ger anställningsbarhet, med garanterad kvalitet alternativt en god grund för vidare studier. Anställda får en möjlighet till kompetensutveckling.

Utbildningsanordnarna får större efterfrågan på utbildningarna och större samordningsvinster genom samverkan med andra. Man får också garanterade praktikplatser med kompetenta handledare.

Vill du veta mer?


I högerspalten hittar du en folder där du kan läsa mer om vård- och omsorgscollege. Du kan också besöka grkom.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och vo-college.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Senast uppdaterad: 2017-06-27
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »