Lilla Edets kommun - startsida

Tillgänglighetsredogörelse

Lilla Edets kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur lillaedet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lillaedet.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2-3 arbetsdagar. Du kan kontakta oss på följande sätt:


Kommunen planerade att lansera en ny webbplats som skulle uppfylla de nya lagkraven i början av hösten 2020. På grund av corona-pandemin har arbetet och lanseringen försenats.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för Digital Förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för Digital Förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, med de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

Responsiv/flexibel layout

Webbplatsens layout är inte responsiv och anpassar därmed inte innehållet beroende på skärmstorlek. Det kan leda till att text och innehåll inte presenteras på ett korrekt sätt (till exempel när text ska förstoras).


Allt innehåll är ej uppmärkt korrekt

Det finns innehåll på webbplatsen som ej är korrekt uppmärkt med ARIA/WAI-ARIA. Det kan leda till problem för exempelvis skärmläsare att tolka visst innehåll.


Validering av kod

Ingen av webbplatsens sidor validerar fullt ut. Detta beror på ett fel i föråldrade grundmallar i webbpubliceringssystemet.


Beskrivning av innehåll som inte är text

Vissa bilder kan sakna alt-text. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete pågår för att komplettera och förbättra dessa texter.


Dokument

En del av pdf-filerna på webbplatsen, som äldre protokoll och liknande, är inskannade dokument som baseras på dokument som inte är digitaliserade. Därmed är de otillgängliga för läshjälpmedel och liknande.


Integrerade system till webbplatsen

Det är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till lillaedet.se. Det kommer vi tillrätta med genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.


Filmer och video

Många av de filmer och videoklipp som är publicerade på lillaedet.se har undertexter. Vissa, framförallt äldre, filmer saknar dock undertexter. Textning av direktsänd video (som också görs tillgänglig i efterhand) saknas också.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

Oskäligt betungande anpassning

Lilla Edets kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.


Lilla Edets kommun kommer att lansera en ny webbplats senare delen av 2020 som till hög grad uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.


Med Lilla Edets kommuns begränsade organisation och resurser samt de kostnader som anpassning av nuvarande plattform skulle medföra, jämfört med de fördelar som anpassning skulle innebära för användarna har vi bedömt att anpassningar av nuvarande webbplats är oskäligt betungande för kommunen i dagsläget.


Följande punkter anses också som oskäligt betungande anpassning och kommer kvarstå även vid lansering av ny webbplats:


  • En del av pdf-filerna på webbplatsen, som äldre protokoll och liknande, är inskannade dokument som baseras på dokument som inte är digitaliserade. Därmed är de otillgängliga för läshjälpmedel och liknande. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
  • Textning av äldre videoklipp och textning av direktsänd video som görs tillgänglig i efterhand (till exempel kommunfullmäktiges sammanträden).

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.


  • Direktsänd video saknar undertexter
  • Tidigare upphandlad digital service från tredje part/extern leverantör

Hur vi testat webbplatsen

Lilla Edets kommun gör självskattningar av webbplatsen utifrån Myndigheten för Digital Förvaltnings (DIGG) officiella riktlinjer för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor. Dessa riktlinjer används för att förklara och exemplifiera alla WCAG-kriterier på nivå A och AA, alltså de som i webbdirektivet och annan reglering pekas ut som basnivå för tillgänglighet i digital offentlig service.


Senaste bedömningen gjordes den 24 augusti 2020. Rapporten hittar du här » Pdf, 120 kB.


Vårt webbpubliceringsverktyg Sitevision innehåller också en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.

Senast uppdaterad: 2021-06-04
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »