Lilla Edets kommun - startsida
Kvinna jobbar vid dator

Självservice

– blanketter och e-tjänster

Här hittar du blanketter, formulär och e-tjänster inom Lilla Edets kommun.

Sidorna är under uppbyggnad och utökas kontinuerligt. Några länkar går till andra myndigheters e-tjänster.Vissa av e-tjänsterna kräver en enklare form av inloggning med användarnamn och lösenord, andra kräver inloggning med e-legitimation. Om inget annat anges ägs blanketten, formuläret eller e-tjänsten av Lilla Edets kommun.

Hanteringen av dina uppgifter

När du fyller i en blankett lämnar du uppgifter om dig själv. Uppgifterna är nödvändiga för att Lilla Edets kommun ska kunna fullgöra arbetsuppgifter kopplade till din ansökan. Personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar de ansvarsområden som din ansökan gäller. Utbildning och barnomsorg hanteras av bildningsnämnden. Omsorg och hjälp hanteras av socialnämnden. Bygga, bo, miljö, uppleva och göra, trafik och infrastruktur hanteras av samhällsnämnden. Näringsliv och arbete samt kommun och politik hanteras av kommunstyrelsen.

 

I enlighet med GDPR hanterar Lilla Edets kommun lämnade personuppgifter med rättslig grund myndighetsutövning och allmänt intresse. Uppgifterna kommer endast att hanteras av tjänstepersoner som behöver dem för att utföra sitt uppdrag och uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land (land utanför EU/ESS). Uppgifterna gallras i enlighet med gällande informationshanteringsplan för respektive nämnd.

Vill du läsa mer om hur Lilla Edets kommun hanterar dina personuppgifter, se dina rättigheter, få kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten för klagomål eller se gällande informationshanteringsplan, läs mer på kommunens webbplats eller kontakta kommunen@lillaedet.se

Kontaktuppgifter dataskyddsombud

dso@goteborgsregionen.se

Tel: 031-335 52 53

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig

Lilla Edets kommun

kommunen@lillaedet.se

Tel: 0520-65 95 00

Senast uppdaterad: 2022-05-12
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »