Kopparnätet försvinner

Kopparnätet som vi under årtionden har använt för att ringa och koppla upp oss mot internet på har börjat avvecklas och nu påverkar det boende i Lilla Edets kommun.

Under 2020 och 2021 avvecklades kopparnätet på flera platser i kommunen. Under 2022 berörs ytterligare områden. Dessa områden är:

Avveckling av kopparnätet

Område

Datum

Prässebo

2021-11-30

Åkerström

2021-11-30

Nygård

2022-03-31

Hasteröd

2022-05-31

Utby

2022-09-30

Därför avvecklas kopparnätet
Kopparnätet är cirka 60 år gammalt och då tekniken inte längre utvecklas så saknas reservdelar och teknikunnande. Antalet kunder som väljer att ha fast telefoni via kopparnätet minskar stadigt och många väljer att endast ha mobiltelefoni. Kapacitets- och driftmässigt är kopparnätet därför inget som nätägarna kan behålla över tid och det är därför nätet avvecklas.

Post- och telestyrelsen (PTS) är övervakande myndighet av avvecklingen. Nätägaren Telia tillsammans med PTS har kommit överens om en modell för avvecklingen av kopparnätet. Leverantören erbjuder normalt ersättningslösningar baserad på mobilnäten.

Alternativ lösning under tiden

Tekniken kan se annorlunda ut hos de olika leverantörerna men oftast erbjuds en router som placeras i hushållet. Denna router är kraftigare än en mobiltelefon och den är stationerad på en plats, vilket är en fördel. Om det krävs kommer leverantörerna komplettera med en riktad antenn på utsidan som förstärker signalen från närmaste mobilmast. Hushållet kan välja att använda en mobiltelefon eller en traditionell telefon.

Tyvärr kan det bli ett glapp på vissa platser där beställd fiberutbyggnad inte hinner fram innan nedsläckningen av telestationer genomförs. Modellen som nätägaren och PTS kommit överens om innebär en långsiktig planering för nätägaren. Telefonoperatörerna som hyr in sig på kopparnätet behöver oftast 6–12 månader på sig att meddela alla kunder som berörs. Platser som berörs av störningar i nätet, är svåra att reparera, saknar reservdelar och så vidare prioriteras att avvecklas, för att förebygga längre avbrott.

Fiberutbyggnaden som i sig är komplex är svår att sätta ett slutdatum på då det helt enkelt är många faktorer som företaget inte kan råda över. Det kan vara statliga tillstånd som behövs, komplikationer i naturen där det ska byggas, brist på underentreprenörer, markägare med särskilda önskemål med mera. Utbyggnaden i Lilla Edets kommun sker etappvis och målet är att fiberutbyggnaden på landsbygden ska vara genomförd till 2025.

Berörs ditt hushåll av avvecklingen och fiberutbyggnaden så kan det innebära att du får en period med den alternativa lösningen innan din fiber är installerad. Självklart kan du välja att behålla den mobila lösningen när fibern är installerad och du behöver inte tända upp fibern och skaffa ett abonnemang till denna om du inte önskar. Skillnaden mellan att ha en mobil uppkoppling och en uppkoppling via fibern är att kapaciteten är mycket högre i fibernätet och du som kund kan därför välja utefter vilka behov du har. Ett fibernät är dessutom mycket stabilare och mer tillförlitligt än en mobil lösning.

Trygghetslarm påverkas inte

Trygghetslarmet i Lilla Edets kommun bygger tekniskt på mobiltelefoni och påverkas därför inte av att kopparnätet stängs. För mer information kontakta din hemtjänst.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?