Lilla Edets kommun - startsida

FAQ om fiber

Vanliga frågor och svar om fiber

Beställ eller anmäl att du är intresserad. Två leverantörer erbjuder fiber till hushållen på landsbygden i Lilla Edets kommun: Telia och IP-Only.

Om du får erbjudande från mer än en leverantör – tala då med dina grannar och välj samma leverantör.

Tala också med dina grannar och få fler att ansluta sig. Att det finns många intresseanmälningar i samma område ökar sannolikheten för att fibernätet byggs ut just där du bor.

Finns det en fiberförening där du bor? Tala med dem och hör vad som händer i frågan.

Håll dig uppdaterad på vad som händer i närområdet.


Att få tillgång till ett snabbt och stabilt bredband innebär att man får tillgång till exempelvis samhällstjänster, TV och underhållning via internet.

Fastighetens värde ökar. Det anses vara en god investering och allt fler köpare efterfrågar fiberanslutning.

Styrning av smarta hem. Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och med fiber är du förberedd att klara de nya kraven.

I framtiden kommer digitala tjänster att vara viktiga, både för privata och offentliga aktörer, och då är en snabb uppkoppling via fibernätet den infrastruktur som ger snabbast överföringshastighet och den största tillförlitligheten.


Att bygga ny infrastruktur med fiber kräver stora investeringar. För att kunna bygga fibernät i ditt område krävs att det finns ett intresse från flera hushåll. Först när många tackat ja kan aktörer bygga ut fiber i ditt område.


Detta kan bero på att det finns en privat markägare som måste godkänna att aktörer gräver, kanaliserar och återställer marken. Om en privat markägare säger nej till att aktörer bygger infrastruktur så blir det svårt och ibland omöjligt att få fiber till sitt område.


Senast uppdaterad: 2021-12-08
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »