Lilla Edets kommun - startsida

Fiber till landsbygden

För att ge så många som möjligt tillgång till bredband genom fiberanslutning stöttar Lilla Edets kommun enskilda hushåll, byalag, föreningar och marknadsaktörer som vill komma igång med utbyggnad av fiber.

Varför är fiberutbyggnad viktigt för dig?


Som kommuninvånare finns det flera tydliga fördelar med fiber:
  • Obegränsad tillgång till tv, radio, film och underhållning.
  • Tillgång till befintliga och framtida tjänster för sjukvård, villalarm, trygghetslarm, banktjänster m.m.
  • Möjliggör distansarbete och distansstudier.
  • Trygghet för framtiden (dagens kopparbaserade kommunikationsnät har börjat nermonteras).
  • Snabb, stabil och driftsäker uppkoppling mot omvärlden.
  • Värdet på din fastighet ökar.

Erbjudande om fiberanslutning


Kungälv energi erbjuder fiber till området Östra Berg. Fiber får man genom att ansluta huset till deras stadsnät. Ta del av brevet som gått ut till hushållen - Ta klivet in i framtiden! Pdf, 117.9 kB.stadsnat.kungalvenergi.se Länk till annan webbplats. anmäler du ditt intresse för fiberanslutning.
Senast uppdaterad: 2016-01-28
Sidansvarig: Jesper Gärder
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »