Lilla Edets kommun - startsida

Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Du kan få färdtjänst om du, på grund av en funktionsnedsättning, inte klarar av att använda allmänna kommunikationer eller förflytta dig på egen hand.

Vem kan ansöka?

För att ansöka om att få färdtjänst eller riksfärdtjänst i Lilla Edets kommun måste du vara folkbokförd i Lilla Edets kommun, ha funktionshinder som gör att du inte kan resa med kollektivtrafiken på egen hand och ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand. Funktionsnedsättningen ska vara oförändrad i minst tre-fyra månader.

Så ansöker du

Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare och lämna in en skriftlig ansökan. Handläggaren gör sedan ett hembesök för att kunna göra en korrekt bedömning av din ansökan.

Pris

Priset du betalar för din färdtjänstresa beror på hur många kommungränser du passerar.


När du reser inom en annan kommun utanför kommunens beslutade färdtjänstområde betalar du 40 procent av taxameterbeloppet.

Barn och ungdom

Färdtjänstberättigade barn reser kostnadsfritt till och med 1 juli det år då barnet fyller sex år. Färdtjänstberättigad ungdom betalar 75 procent av vuxenpriset från och med 1 juli det år denne fyller sex år till och med 30 juni det år då den färdtjänstberättigade fyller sexton år.

Priser

Priset förändras årligen utifrån KPI (konsumentprisindex).

Med anledning av coronapandemin har Västtrafik infört tillfälliga förändringar inom färdtjänst och sjukresor

Läs mer om dessa på Västtrafiks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2022-01-04
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »