Lilla Edets kommun - startsida

Snöröjning och sandning

Du ska kunna ta dig fram även om det är halt eller har snöat. Lilla Edets kommun, Trafikverket och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen i kommunen. Anlitade entreprenörer ska snöröja och halkbekämpa gång- och cykelvägar, gator samt parkeringar.

Från 1 november till 31 mars har entreprenörer vinterberedskap. Det innebär att de är beredda att ge sig ut med snöplogar och sandbilar dygnet runt. Den som har jour bedömer vilka åtgärder som ska göras och kallar in personal efter behov.

Trafikverket ansvarar för sina vägar

Trafikverket ansvarar för vinterväghållning med sandning, saltning och plogning på de vägar som tillhör Trafikverket. Se karta över driftområden (Uddevalla, Trollhättan) på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Snöröjning och halkbekämpning

Snöröjningen sker i huvudsak genom att vi plogar med traktor. Det finns ingen exakt tid när snöröjningen sker på en särskild gata. Snöröjningen påbörjas när snödjupet är 6 cm på trottoarer och gång- och cykelvägar och vid 10 centimeter på gator och ytor för fordonstrafik i övrigt.

 

Snöröjningen och halkbekämpningen prioriterar gång- och cykelvägar samt branta backar. Därutöver prioriteras genomfartsgator busstorget samt pendelparkeringen i Lödöse. Övriga gator och parkeringar plogas efter att de prioriterade gatorna är färdiga. Snöröjningen ska vara klar inom 8 timmar efter att arbetet påbörjats.

Halkbekämpning sker främst med isgrus bestående av sand och krossmaterial och utförs när behov uppstår.

Fastighetsägare

Du måste själv räkna med att bryta igenom vallen vid din infart. Att vallen lämnas kvar beror på att snöröjarna måste hinna klart med sitt uppdrag i tid. Eventuell is ska tas bort och/eller du ska  sanda för att undvika halkolyckor. Tänk på att hålla området kring brevlåda och fram till soptunnan snö- och isfri samt sanda så att brevbärare, tidningsbud och renhållningsarbetare kan komma fram.

Det är inte tillåtet att skotta ut snö från garageinfarter, gårdsplaner och liknande ut på gator eller gångbanor. Tänk på att hålla rännstensbrunnar fria från snö och is. Stenar, grus och skräp får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Glöm inte bort rasrisk från taket!

Fastighetsägaren är skyldig att hålla taken fria från snö och is. Varje år sker allvarliga olyckor på grund av is som ramlar ner. Kom ihåg att alltid arbeta med säkerhetslina och varningsskyltar.

Framkomlighet för räddningstjänsten

Det är fastighetsägarens ansvar att röja bort snö från utrymningsvägar vid lägenheter och bostadshus. Ansvaret gäller även att se till att uppställningsplats för räddningstjänstens fordon är röjda och att vägarna är framkomliga. Brandvägarna är viktiga för att räddningstjänsten ska kunna rädda liv om olyckan är framme.

Bilförare

Kör försiktigt och försök att undvika parkering på gatorna när snöröjning kan tänkas ske.

Cyklister

Som vintercyklist behöver du vara extra rädd om dig. Använd hjälm och byt gärna till dubbdäck på din cykel för bättre grepp. Använd i första hand cykelvägarna och parkera din cykel så att den inte försvårar för gående att ta sig fram eller hindrar plogningen. Visa hänsyn till gående!

Gående

Som gångtrafikant behöver du vara försiktig om du misstänker att det kan vara halt ute. Använd gärna broddar. Ta dig i första hand fram på gångbanor, där den möjligheten finns, och var extra uppmärksam där gång- och cykelbanan är gemensam. Visa hänsyn!

Senast uppdaterad: 2019-12-06
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »