Lilla Edets kommun - startsida

Städning av gator och trottoarer

Gator samt gång- och cykelbanor sopas med maskin rena från grus varje vår. Vårstädningen genomförs under april månad.

Lilla Edets kommun, Trafikverket och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för vårsopningen i kommunen. Den som är ansvarig för en väg i vanliga fall ansvarar även för sopningen på vägen.


Lilla Edets kommun har två lokala aktörer som utför gatusopningen på uppdrag av kommunen.

Vad kan du som fastighetsägare tänka på inför vårstädningen?

Inför gatusopningen är vi tacksamma om du som fastighetsägare sopar utmed din fastighetsgräns. Tänk dock på att inte sopa ut exempelvis större grenar, då dessa inte kan tas omhand av sopmaskinen.


För att underlätta städarbetet och göra det lättare för sopmaskinen att komma fram är det viktigt att du beskär dina träd och häckar så att de inte hänger ut över kör- och gångbanor.


Om du vet att det pågår gatusopning i din tätort, se då gärna till att inte parkera bilen utmed gatan under dessa veckor.

Senast uppdaterad: 2021-04-29
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »