Lilla Edets kommun - startsida

Städning av gator och trottoarer

Gator samt gång- och cykelbanor sopas med maskin rena från grus varje vår. Vårstädningen genomförs under april månad. Under hösten, i samband med lövfällning, sopas gatorna åter.

Lilla Edets kommun, Trafikverket och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för vår- och höstsopningen i kommunen. Den som är ansvarig för en väg i vanliga fall ansvarar även för sopningen på vägen.


Lilla Edets kommun har entreprenörer som utför gatusopningen på uppdrag av kommunen.

Tidsplan för vårstädningen 2022


Centrala Lilla Edet - vecka 13-15


Göta - vecka 15-16


Lödöse - vecka 14-19 (På grund av pågående schakt- och asfalteringsarbeten i Lödöse är tidplanen osäker.)


Nygård - vecka 14-15


Ström och Berg Östra - vecka 16-17


Hjärtum och Utby - vecka 16-17


Tidplanen är dock preliminär. Olika faktorer kan bidra till att arbetet går fortare eller tar längre tid än enligt plan. Kommer det exempelvis snö eller blir frost går det inte att sopa, vilket kan försena tidsplanen. Även arbeten med fibernedläggning och VA-arbeten kan påverka.

Vad kan du som fastighetsägare tänka på inför vår- och höststädningen?

Inför gatusopningen är vi tacksamma om du som fastighetsägare sopar utmed din fastighetsgräns. Tänk dock på att inte sopa ut exempelvis större grenar, då dessa inte kan tas omhand av sopmaskinen.


För att underlätta städarbetet och göra det lättare för sopmaskinen att komma fram är det viktigt att du beskär dina träd och häckar så att de inte hänger ut över kör- och gångbanor.


Om du vet att det pågår gatusopning i din tätort, se då gärna till att inte parkera fordon utmed gatan under dessa veckor.

Senast uppdaterad: 2022-03-08
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »