Lilla Edets kommun - startsida

Gräva, schakta: tillstånd

Innan du ska gräva i mark i Lilla Edets kommun måste du ansöka om grävtillstånd. Det kan gälla nedläggning av fiber, fjärrvärme, el- eller telekablar i gatu- eller parkmark. Ansökan om tillstånd gör du till stadsmiljöenheten.

Du som söker tillstånd för grävning eller schaktning i allmän mark eller platsmark har skyldighet att under projekterings- och planeringsstadiet kontakta stadsmiljöenheten och föra en dialog för bästa tekniska lösning och samordning av andra projekt som kan vara aktuella. Andra berörda anläggningsägare ska beredas möjlighet att medverka i planeringen.

Så här går du tillväga för att söka grävtillstånd

 

1. Läs först noggrant igenom kommunens grävbestämmelser.


2. Fyll i rätt blankett för grävtillstånd. Blankett återfinns i rutan "Mer information" till höger.


3. Signera blankett och bifoga nödvändiga handlingar, ex TA-plan, projekteringsritningar mm.


4. Skicka in blankett till Lilla Edets kommun enligt de anvisningar som finns på blanketten.


5. Om blanketten är korrekt ifylld och nödvändiga handlingar är bifogade påbörjas handläggning av ärendet. Om information saknas i blankett kommer handläggaren kontakta dig för kompletteringar


6. Du får besked om grävtillstånd.


Senast uppdaterad: 2022-01-28
Sidansvarig: Jesper Gärder
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »