Lilla Edets kommun - startsida

Samhällsutveckling och planering

Planeringen i Lilla Edets kommun utgår från ett regionalt perspektiv. Utgångspunkten är att forma ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Detta innebär att kommunen fokuserar på utbyggnad med korta avstånd till väg och järnväg samt närhet till befintligt tätortscentra med kommunal service, handel och föreningsverksamheter.

Mycket av det som händer i en kommun styrs av olika planer. Planerna styr hur det ska byggas i framtiden, hur energianvändningen ska se ut och hur vår natur ska bevaras och utvecklas.
 

Attraktiv region


Västra Götalandsregionens vision Det goda livet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är grunden för arbetet att utveckla Västra Götaland till en attraktiv region att bo och verka i. Visionen förutsätter en hållbar utveckling, där dess tre dimensioner, den ekonomiska, sociala och ekologiska är beroende av och förstärker varandra.
 
Inom ramen för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har Lilla Edets kommun tillsammans med övriga kommuner ingått en överenskommelse om det gemensamma ansvaret för en långsiktig hållbar regional struktur, Strukturbild för Göteborgsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunal planering


I Lilla Edets kommun sker samhällsutveckling och planering genom att upprätta detaljplaner för område i kommunen för bostäder, verksamheter och naturområden. Enligt översiktsplanen är målsättningen att invånarantalet ska öka till 16 000 invånare fram till 2030. Målet ska bland annat nås genom ökad bostadsbebyggelse samt utveckling av ny verksamhet och handel, vilket bland annat möjliggörs genom de förbättrade kommunikationer i samband med utbyggnad av väg och järnväg.
 
Senast uppdaterad: 2021-07-08
Sidansvarig: Anna Stenlöf
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »