Lilla Edets kommun - startsida

Naturvårdsplan

I Lilla Edets kommun finns många vackra naturområden. Flera är skyddade som naturreservat och det finns även många biotopskyddsområden i våra skogar.

Förutom naturreservaten finns fler skyddsvärda områden och det är även viktigt att komma ihåg alla småbiotoper som ofta står helt utan skydd. Småbiotoper är mindre områden som skiljer sig från det större omgivande naturområdet, exempel en damm eller åkerholme. Dessa är viktiga och behöver skyddas av markägare samt tas hänsyn till när ett område exploateras.


Inventering av naturvärden har gjorts och sammanställts i en naturvårdsplan. I naturvårdsplanen finns en beskrivning av vilka områden och naturtyper som bör skyddas och en plan för hur prioritering skall ske mellan naturvårdsintressen och exploateringsintressen.

Senast uppdaterad: 2020-05-12
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Anna Stenlöf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »