Lilla Edets kommun - startsida

Vindbruksplan

Vindbruksplanen för Lilla Edets kommun utgör ett strategiskt dokument och ligger till grund för översiktplanen. Planen är vägledande för beslut i frågor som rör mark- och vattenområden vad gäller vindkraft.

I vindbruksplanenPDF görs avvägningar mellan olika intressen inom kommunen i samråd med kommuninvånare, organisationer och andra myndigheter. Planen ingår i det beslutsunderlag som krävs vid prövningar både enligt miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och plan- och bygglagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vindbruksplanen pekar ut områden som kan vara lämpliga för vindkraftsetableringar samt vilka delar av kommunen som bör undantas från exploatering. I gällande vindbruksplan, vilken antogs av fullmäktige 2011, pekas två områden ut som lämpliga för vindkraftutbyggnad.

Föreslagna områden är Hålbotten i Hasteröd och Fågelmossen vid Prässeberget. Områdena är för närvarande bebyggda eller under projektering. Utrymmet för fler vindkraftverk är litet i dagsläget. I övriga delar av kommunen har Lilla Edets kommun ambitionen att inte bygga några vindkraftverk högre än 20 meter .

Senast uppdaterad: 2012-02-03
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Henrik Noord


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »