Lilla Edets kommun - startsida

Torg och allmänna platser

I Lilla Edet centrum finns ett torg i nära anslutning till parkering, lekplats, affärer och offentlig verksamhet. För att få nyttja och driva verksamhet på allmän plats krävs tillstånd.

Allmän plats är generellt sett gator, trottoarer, torg, parker och grönområden som benämns som allmän plats i detaljplan. Tillstånd krävs för att få använda en sådan plats för uteserveringar, cirkus, tivoli, mötestält, olika musikarrangemang, torgmöten, uppställning av byggnadsställningar, containrar, försäljningsstånd med mera.

Senast uppdaterad: 2018-06-08
Sidansvarig: Jesper Gärder
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »