Lilla Edets kommun - startsida

Torg och allmänna platser

I Lilla Edet centrum finns ett torg i nära anslutning till parkering, lekplats, affärer och offentlig verksamhet. Ett torg finns också i centrala Lödöse. För att få nyttja och driva verksamhet på allmän plats krävs tillstånd.

Allmän plats är generellt sett gator, trottoarer, torg, parker och grönområden som benämns som allmän plats i detaljplan. Tillstånd krävs för att få använda en sådan plats för uteserveringar, cirkus, tivoli, mötestält, olika musikarrangemang, torgmöten, uppställning av byggnadsställningar, containrar, försäljningsstånd med mera.
Senast uppdaterad: 2020-03-16
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Jesper Gärder


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »