Lilla Edets kommun - startsida

Framtida torgmiljö i Lödöse och Lilla Edet

Vi ska bygga om torgen i Lödöse och Lilla Edet! Först ut att få nytt utseende är torget i Lödöse. Det beräknas få ett nytt utseende till sommaren 2020. Under september månad 2019 genomfördes en medborgardialog där du kunde tycka till!

Under september månad fanns möjlighet att tycka till om hur en framtida torgmiljö i Lödöse och Lilla Edet ska se ut. Svaren används nu som underlag i det fortsatta arbetet med att planera torgens nya utseende.

Vid några tillfällen 2019 fanns vi på plats på torgen för medborgardialog:


Torget, Lödöse

Tisdag 3 september kl. 12-15
Onsdag 4 september kl. 16-19

Torget, Lilla Edet

Tisdag 17 september kl. 12-15
Onsdag 25 september kl. 16-19

Under september månad hade du också möjlighet att besvara en webbenkät.

Vad är syftet med dialogen och enkäten?

Syftet med dialogen och enkäten var att fånga in synpunkter från medborgare och andra som vistas i kommunen. Dialog gör att du som invånare får större möjlighet att påverka utvecklingen av din närmiljö. 

Hur används svaren?

Det som framkommit i enkätsvaren kommer att fungera som underlag i det fortsatta arbetet med planeringen av de nya torgmiljöerna.

De inkomna svaren och förslagen ger kommunen en tydligare bild av hur människor vill använda torgen.

När ska torgen göras om?

Först ut är torget i Lödöse. Det beräknas få ett nytt utseende till sommaren 2020. Därefter börjar kommunen se över torgutformningen i Lilla Edet. Vi ville i ett tidigt skede av planeringen samla in synpunkter gällande båda torgen.

Senast uppdaterad: 2019-10-03
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »