Lilla Edets kommun - startsida

Lekplatser

I Lilla Edets kommun finns 20 allmänna lekplatser och som underhålls av kommunen. Lekplatsernas placering, utformning och innehåll varierar med hänsyn till antalet barn i närområdet och vilka förutsättningar det finns på platsen.

De flesta av lekplatserna ligger i närheten av bostadsområden. På lekplatserna finns det till exempel gungor, sandlåda, gungdjur och rutschkana. Det finns lekplatser i närheten av allmänna platser som har ett mer varierat utbud.

Hitta din lekplats


För att se var lekplatsen finns i ditt område kan du söka i kommunkartan.

Målsättning


Lekplatserna ska vara roliga, trivsamma och säkra samt fungera som samlingsplatser för alla människor i Lilla Edets kommun.

Säkerhet


För att uppfylla de krav som ställs på säkerhet (Europeisk säkerhetsstandard, EN 1176, 1177) besiktigas lekplatserna varje vår och eventuella fel åtgärdas. Det kan handla om att byta sand, ersätta sand med gummimattor eller åtgärda fel på lekställningar. För att säkerställa standarden sker en tillsyn varje vecka.

Välkommen till lekplatserna och hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter.

Senast uppdaterad: 2020-08-20
Sidansvarig: Linda Holmer Nordlund
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »