Lilla Edets kommun - startsida

Parker och grönområden

Lilla Edets kommun ansvarar för att kommunala parker, lekplatser, skogs- och grönområden inom tättbebyggt område har en bra utemiljö och är välskötta.

I Lilla Edets kommun finns cirka 422 300 kvadratmeter grönytor, vilket motsvarar 66 fotbollsplaner. På uppdrag av Lilla Edets kommun planterar AB EdetHus vår- och sommarblommor i kärl och rabatter samt vårdar planteringarna under säsongen.

Grönytorna i kommunen klipps med olika intervall. Extra prioritet har klippning av vägrenar, diken och infarter till tätorter samt sopning av gång- och cykelvägar.

Hjälp till att hålla kommunen ren och skräpfri

Som kommuninvånare i Lilla Edets kommun kan du bidra till att hålla miljön i kommunen ren och skräpfri. Använd de papperskorgar som finns till att slänga skräp i. Skräp plockas regelbundet och papperskorgar töms två gånger per vecka. En papperskorg som är trasig eller behöver tömmas felanmäler du genom ”Ett bättre Lilla Edet” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. via webben eller appen, när som helst på dygnet. Även nedfallna träd på kommunal mark ska rapporteras.

Ströms slottspark

Ströms slottspark ligger centralt belägen i Lilla Edet och i nära anslutning till Lilla Edets vänthamn. I parken finns något för alla, antingen du vill ta det lugnt och njuta av en fika i trevlig atmosfär eller väljer att ha en mer aktiv stund i parken.

I Ströms slottspark finns goda möjligheter till idrott, motion och friluftsliv. Bland annat kan du utöva streetbasket, beachvolley, frisbeegolf eller nyttja utegym, vandringsled och här finns stora gräsytor för lek och spel samt en lekplats.
Senast uppdaterad: 2021-06-14
Sidansvarig: Linda Holmer Nordlund
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »