Lilla Edets kommun - startsida

Tillstånd och regler

Det är polismyndigheten som upplåter offentlig plats för olika ändamål. Samhällsbyggnadsförvaltningen fungerar som remissinstans åt polismyndigheten vid upplåtelse av offentlig plats på kommunal mark. Det innebär att kommunen ställer krav och lämnar synpunkter på den allmänna marken.

För uteservering på offentlig plats krävs tillstånd för markupplåtelse från polisen. Det kan också behövas bygglov, tillstånd att servera mat, dryck och alkohol.

När uteserveringar tar offentliga ytor i anspråk gäller att framkomligheten för alla trafikslag garanteras och att serveringarna inte stör närboende.

Tillsammans med ansökan ska en ritning över serveringen lämnas in. Om serveringen ska etableras på gata eller gångbana ska samhällsbyggnadsförvaltningen yttra sig till polisen. Är marken privat krävs ett skriftligt tillstånd av markägaren.
 
Kommunen ger tillstånd för torghandel i enlighet med de allmänna lokala ordningsföreskrifterna och lokala ordningsföreskrifter för torghandel.
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar tillstånd för arbeten inom allmän plats.
Senast uppdaterad: 2020-01-02
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Jesper Gärder


Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »