Lilla Edets kommun - startsida
Trafik över bro

Trafik och gator

I Lilla Edets kommun arbetar vi för att du ska kunna transportera dig tryggt och säkert på våra gator, oavsett om du är bilist, cyklist eller gångtrafikant.

Det svenska vägnätet består av allmänna vägar, kommunala gator och enskilda vägar. Kommunen ansvarar tillsammans med Trafikverket och vägföreningar för våra gator och vägar. På undersidorna kan du bland annat läsa mer om trafik- och väghållningsfrågor, parkeringar och gång- och cykelvägar.

Kommunens ansvar

Kommunens ansvar för väghållning och trafikplanering gäller först och främst gator inom detaljplanelagda områden där kommunen är huvudman för allmän platsmark. Det kan, inom kommunens tätorter, gälla om-/utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar eller beslut om lokala trafikföreskrifter, till exempel parkering, förbud att parkera eller hastighetsbegränsningar. Trafikverket ansvarar för allmänna vägar, fastighetsägaren eller vägsamfälligheter har ansvar för enskilda vägar.

Felanmälan

Felanmälan och anmälan om risker gör du till kommunen genom att trycka på denna länk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på risker eller skador kan vara:
  • brunnar utan lock
  • vattenläckor
  • hål i gatan
  • kvarglömda redskap, skrot, gifter
  • farliga trafikmiljöer
  • sneda skyltar eller belysningsstolpar
  • trasiga lekredskap
  • farliga utemiljöer
Senast uppdaterad: 2021-10-26
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »