Lilla Edets kommun - startsida

Gator

Gatunätet i Lilla Edets kommun består av cirka 70 kilometer kommunala gator. Övriga gator och vägar i Lilla Edets kommun tillhör Trafikverket.

I Lilla Edets kommun finns olika typer av vägar och gator:
 
  • Statliga vägar - Trafikverket ansvarar för stora genomgående vägar som till exempel Hedenvägen i Lödöse och Hjärtumsvägen i Hjärtum, samt gång- och cykelvägar i Lilla Edets kommun.
  • Kommunala gator och vägar — Lilla Edets kommun ansvarar för gator och vägar som enligt detaljplan har kommunalt huvudmannaskap. Kommunen ansvarar även för parkeringar samt gång- och cykelvägar. 
  • Enskilda vägar - vägar som inte är statliga eller kommunala. För frågor om enskilda vägar vänder du dig till den lokala samfällighets- eller vägföreningen.
Enheten stadsmiljö och trafik åtgärdar beläggningsskador och andra trafikfarliga skador och hinder på kommunens gator och vägbanor inom 24 timmar på vardagar efter upptäckt eller inlämnat påpekande.
Senast uppdaterad: 2021-07-08
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »