Lilla Edets kommun - startsida

Gator

Gatunätet i Lilla Edets kommun består av cirka 70 kilometer kommunala gator. Övriga gator och vägar i Lilla Edets kommun tillhör Trafikverket.

I Lilla Edets kommun finns olika typer av vägar och gator: 

 

  • Statliga vägar – Trafikverket ansvarar för stora genomgående vägar som till exempel St Peders väg och Hedenvägen i Lödöse samt Skolgatan och södra delen av Göteborgsvägen i Lilla Edet. De ansvarar även för vissa gång- och cykelvägar i Lilla Edets kommun som går utmed det statliga vägnätet.
  • Kommunala gator och vägar – Lilla Edets kommun ansvarar för gator och vägar som enligt detaljplan har kommunalt huvudmannaskap. Kommunen ansvarar även för kommunala parkeringar samt de flesta av gång- och cykelvägarna inne i samhällena. 
  • Enskilda vägar – vägar som inte är statliga eller kommunala. För frågor om enskilda vägar vänder du dig till den lokala samfälligheten eller vägföreningen.
Senast uppdaterad: 2021-12-08
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »