Lilla Edets kommun - startsida

Gator

Gatunätet i Lilla Edets kommun består av cirka 70 kilometer kommunala gator. Övriga gator och vägar i Lilla Edets kommun tillhör Trafikverket.

I Lilla Edets kommun finns olika typer av vägar och gator:
 
  • Statliga vägar - Trafikverket ansvarar för stora genomgående vägar som till exempel Hedenvägen i Lödöse och Hjärtumsvägen i Hjärtum, samt gång- och cykelvägar i Lilla Edets kommun.
  • Kommunala gator och vägar — Lilla Edets kommun ansvarar för gator och vägar som enligt detaljplan har kommunalt huvudmannaskap. Kommunen ansvarar även för parkeringar samt gång- och cykelvägar. 
  • Enskilda vägar - vägar som inte är statliga eller kommunala. För frågor om enskilda vägar vänder du dig till den lokala samfällighets- eller vägföreningen.
Stadsmiljöenheten åtgärdar beläggningsskador och andra trafikfarliga skador och hinder på kommunens gator och vägbanor inom 24 timmar på vardagar efter upptäckt eller inlämnat påpekande.
Senast uppdaterad: 2021-08-16
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »