Lilla Edets kommun - startsida

Häckar och buskage

Häckar som växer utanför tomtgräns kan skymma sikten i korsningar, begränsa framkomligheten på gång- och cykelvägar, dölja vägmärken eller försvåra gaturenhållningen.

Fastighetsägaren har skyldigheter

Fastighetsägare är enligt plan- och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skyldiga att sköta sin tomt. För att hålla sikten fri, öka trafiksäkerheten och framkomligheten ska alla fastighetsägare beskära träd, buskar och häckar.

Plantera och klipp växterna så här:

  • i korsningar får växterna vara högst 80 centimeter höga inom en 10 meter sikttriangel.
  • den fria höjden över en gångbana ska vara minst 2,5 meter, över en cykelbana ska den vara minst 3,2 meter och över körbanan minst 4,6 meter.
  • klipp träd och buskage så att gatubelysningen kan belysa gång- och cykelbana samt körbana minst 20 meter på båda sidor om gatlyktan.
  • plantera träd minst 2 meter från tomtgränsen och tänk på att de inte skymmer sikten runt hörnet.
  • sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.
 
Bild häckar och buskage
Senast uppdaterad: 2019-07-11
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »