Lilla Edets kommun - startsida

Namnsättning av gator, adresser

Varje bostadsbyggnad ska ha en adress som anger var det är beläget. Adressen utgör grunden för postens verksamhet och för folkbokföringen och gör att polis, räddningstjänst och ambulans hittar fram till rätt plats. Rätt adressättning för bostäder, fritidshus, verksamheter och företag sparar liv, tid och pengar.

Lilla Edets kommun beslutar om namn på till exempel kvarter, vägar, gator, allmänna platser inom detaljplan samt belägenhetsadresser inom hela kommunen. Där god ortnamnssed ska användas.

Gatunamn

Gatunamn och namn på allmänna platser beslutas av kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen svarar för adresser inom både tätorter och landsbygd.

Belägenhetsadresser

De adresser som kommunen fastställer är belägenhetsadresser. De beskriver läget på en plats som oftast är i anslutning till en byggnad. Belägenhetsadresserna inom tätorterna består i regel av gatunamn och adressnummer. Adresserna på landsbygden består normalt av bynamn och adressnummer. Till en belägenhetsadress kan populärnamn kopplas.

Nybyggda hus

Alla nya hus som byggs får en adress i samband med byggnationen. Först när en adress är satt kan folkbokföring ske. Om det saknas adress till ett bostadshus eller lägenhet är det fastighetsägarens skyldighet att meddela kommunen.

Lägenhetsregister

Lantmäteriet lagrar samtliga lägenheter i ett lägenhetsregister. Vid uppsättningen av nya brevlådor - rådgör med Posten.
Senast uppdaterad: 2021-11-29
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »