Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

I tabellen hittar du avgifter för arbete i/på kommunal mark.
Avgifter
 per m² yta <10 m²per m² yta 10-30 m²per m² yta >30 m²
Kantskärning, urtagning, justering, komprimering, asfaltering750 kr550 kr450 kr
Framtida underhåll300 kr220 kr180 kr
 
Minsta debiterbara yta är 1 m²
Senast uppdaterad: 2018-02-05
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »