Lilla Edets kommun - startsida

Trafikregler och säkerhet

På Transportstyrelsens webbplats hittar du information om vilka trafikregler som gäller.
 

Lokala trafikföreskrifter

De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 1998:1276. Det finns även lokala trafikföreskrifter (LTF) till exempel parkeringsregleringar och hastighetsbegränsningar vilka Lilla Edets kommun och länsstyrelsen beslutar om.

Kommunen beslutar om de flesta LTF:er inom tättbebyggt område och länsstyrelsen beslutar utanför tättbebyggt område.

Från och med den 1 juli 2010 finns alla lokala trafikföreskrifter samlade i en rikstäckande databas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., (RDT). Här kan du söka fram vilka särskilda regler som gäller på just din gata.
 

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet i kommunen består till exempel av hastighetsdämpande åtgärder och gång- och cykelvägsutbyggnad.

Åtgärder för att dämpa trafiken

Hastigheten har stor betydelse för hur allvarliga konsekvenserna vid en olycka blir. Att bli påkörd av en bil som kör i 30 km/timme motsvarar ungefär ett fall från första våningen i ett hus. Är hastigheten 50 km/timme är det som att falla handlöst från tredje våningen.

Det finns olika åtgärder för att dämpa hastigheten. Anser du att det finns ett behov av att få ner hastigheten på en väg/gata kan du kontakta stadsmiljöenheten eller väghållaren.

Hastighetspåminnande skylt

Lilla Edets kommun har en hastighetsdisplay. Den är placerad på Göteborgsvägen i höjd med Fuxernaskolan. Om ett fordon kör för fort tänds skylten och gällande hastighetsbegränsning visas.
Senast uppdaterad: 2021-08-16
Sidansvarig: Jesper Gärder
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »