Lilla Edets kommun - startsida

Vägarbeten

Vägarbete på väg 642 Ucklum-Västerlanda

Med start måndag 20 april planerar Skanska att, på uppdrag av Trafikverket, fortsätta med färdigställandet av ny asfaltbeläggning på sträckan mellan Ucklum och Västerlanda på väg 642 som inleddes under hösten 2019. Detta arbete beräknas vara klart i slutet av vecka 19.


Enligt Skanska kommer arbetet ske etappvis och ca 2500 meter väg kommer i taget vara helt avstängd för trafik eftersom arbetet utförs över hela vägens bredd.


Arbetet utförs på vardagar från kl. 9 och avslutas någon gång under eftermiddagen/kvällen beroende på när etappen är klar.


Vägverket kommer att skylta med information om avstängningar.

För mer information samt tidplan för de olika etapperna läs det informationsbrev som Skanska skickat ut till boende som berörsPDF.

Grävarbeten i Nygård

Med start i september 2019 påbörjades grävarbeten för installation av bredbandsfiber i Nygård. Arbetet beräknas pågå till och med juni månad. Eventuellt kan tidsplanen ändras.

Senast uppdaterad: 2020-05-04
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »