Lilla Edets kommun - startsida

Vägarbeten

Asfaltering av gator på Ström och i Hjärtum

Lilla Edets kommun kommer genom upphandlad entreprenör Skanska Asfalt att asfaltera vissa delar av kommunalt ägda gator, vägar, gång- och cykelbanor samt parkeringar. Arbetet utförs helgfria vardagar (måndag – fredag) under dagtid se aktuella veckor nedan.

Framkomligheten på dessa gator och dess anslutningsvägar kan till viss del vara begränsad och du som trafikant kan få välja en alternativ väg. Tillfälliga skyltar för omdirigering av trafiken kommer då att sättas upp.

För att möjliggöra arbetet vill vi be dig som bor eller vistas i området att:

  • Inte parkera fordon på ytor som ska asfalteras.
  • Klippa träd och häckar med grenar som hänger ut över fastighetsgränsen. Ej klippta träd och häckar kan komma att beskäras av entreprenören.

Nygård

 

Med start måndag 30 september påbörjas grävarbeten för installation av bredbandsfiber i Nygård. Arbetet beräknas pågå under resten av 2019.

Vägarbete på väg 642 Ucklum-Västerlanda

12 augusti påbörjas vägarbeten med stora maskiner på väg 642 Ucklum-Västerlanda. Hela vägen ska asfalteras om och arbetet utförs av Skanska. Arbetet beräknas vara klart första veckan i oktober.

 

Tänk på att hålla låg hastighet och använd inte sträckan för genomfart.

Vissa tider kommer vägen att vara helt avstängd för trafik, eftersom arbete utförs över hela vägens bredd. Vägverket kommer att skylta upp med information om avstängningar. Mellan kl. 06-08 och kl. 15-17, då många pendlar till och från arbete, kommer vägen att hållas öppen.

Skanska har skickat ut information till boende längs vägen.

Senast uppdaterad: 2019-09-30
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »