Lilla Edets kommun - startsida

Vägarbeten

Asfaltering av gator på Ström och i Hjärtum

Lilla Edets kommun kommer genom upphandlad entreprenör Skanska Asfalt att asfaltera vissa delar av kommunalt ägda gator, vägar, gång- och cykelbanor samt parkeringar. Arbetet utförs helgfria vardagar (måndag – fredag) under dagtid.

Framkomligheten på dessa gator och dess anslutningsvägar kan till viss del vara begränsad och du som trafikant kan få välja en alternativ väg. Tillfälliga skyltar för omdirigering av trafiken kommer då att sättas upp.

För att möjliggöra arbetet vill vi be dig som bor eller vistas i området att:

  • Inte parkera fordon på ytor som ska asfalteras.
  • Klippa träd och häckar med grenar som hänger ut över fastighetsgränsen. Ej klippta träd och häckar kan komma att beskäras av entreprenören.

Ström

Stjärnvägen, hela v. 33-35

Hjärtum

Alvägen, del av v.24-27

Klockarevägen, hela v.24-27

Storlyckevägen, hela v.24-27

Rösevägen, del av v.24-27

Hjärtumsvägen, del av v.24-27

Gångbana Rösevägen – Klockarevägen v.24-27

Gångbana Hjärtumsvägen – Alvägen v.24-27

Solhemsvägen, del av v.33-35

Senast uppdaterad: 2019-07-05
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »