Webbföreläsning: psykisk livräddning

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt-lungräddning, men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk livräddning (PLR) tar upp vad vi som medmänniskor kan göra när vi möter människor som har tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När det är akut läge - hur kan vi hjälpa någon vidare?

Självmord, som är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa är förknippat med väldigt starka känslor: rädsla och hopplöshet, sorg, skam och skuld, ibland ilska och frustration. Alla de här känslorna kan göra det svårt att tala om självmord. Känslorna kan göra det svårt att höra och lyssna på vad en annan människa faktiskt har för behov.

Öppen för alla

Psykisk livräddning är en webbföreläsning som är öppen för alla. Föreläsningen är på två timmar och fokus är på suicidprevention med syfte att skapa en större trygghet kring ämnet självmord. Inga förkunskaper krävs.

Förhoppningen är att deltagarna efter föreläsningen upplever en ökad trygghet i att samtala om suicid och möta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt liv.

Ur innehållet:

  • Definition och vetenskapliga förklaringsmodeller för suicidalitet
  • Risk och skydd
  • Etiska frågeställningar
  • Verktyg för samtal och känsloreglering
  • Strategier för hjälp och självhjälp

Anmälan och praktisk information

Föreläsningen ges av SPIV via Zoom och är kostnadsfri. En länk till föreläsningen och instruktion i att använda Zoom skickas ut dagen innan föreläsningen.

Föreläsningen pågår mellan kl. 18.00-20.00.

Gå till anmäl genom att klicka på denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreläsningen anordnas i samarbete mellan Lilla Edets kommun och Kungälvs kommun.

Mer om SPIV

SPIV är en ideell förening med syfte att sprida kunskap om hur man kan förebygga självmord.

Datum och tid:

Plats: Digitalt via Zoom - på din dator eller smartphone

Arrangör: SPIV genom ett samarbete mellan Lilla Edets kommun och Kungälvs kommun

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Senast publicerade evenemang

  • Blomsteräng med vita blommor mot blå himmel
  • Orange bakgrund med texten "eMedborgarveckan 2023 9-15 oktober
  • Föremål som är bra att ha hemma vid kris