Föredrag: Arvet efter varvet

Person som tittar ut över Göta älv från hamnområdet i Lödöse.

Arvet efter varvet - ett examensarbete i landskapsarkitektur

Industriella platser har precis som alla andra platser en historia. En historia som idag ofta ses förbi till förmån av exploatering och förtätning med bostäder vilket kan leda till att delar av historien byggs bort. Detta är en risk för Lödöse varv. I arbetet utforskas en alternativ utveckling som ämnar att tillgängliggöra varvet för allmänheten och på så sätt stärka invånarnas och besökares koppling till historien, varvet och älven.

Albert Jonsson och Johan Åkesson från landskapsarkitektprogrammet på SLU i Uppsala presenterar sitt pågående examensarbete som examineras i maj 2024. Arbetet innefattar en upplevelseinriktad fiktiv omgestaltning av Lödöse varv med grund i minnen, berättelser och arv från platsen. Detta innebär i praktiken att undersöka hur man med hänsyn till platsens historia kan bygga vidare på befintliga strukturer och utveckla området för att tillåta rekreation. Samtidigt undersöks hur befintliga verksamheter kan bevaras. Under presentationen bjuds alla deltagande in att dela sina minnen av varvet och tankar om arbetet.

Fika går att köpa på plats. Kontanter, betalkort, och swish i museets café.

Datum och tid:

Plats: Hörsalen, Lödöse museum, Museivägen 1, Lödöse

Arrangör: Lödöse museum

Evenemanget är kostnadsfritt och ingen anmälan behövs.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Senast publicerade evenemang

  • Laserstrålar i olika färger
  • Logotype för Messy church