Lilla Edets kommun - startsida

Föredrag: Gränsöverskridande kvinnor under medeltiden

Stefan Högberg lyfter fram medeltidens kvinnor.

Historieböckerna berättar att hertig Erik dog efter Nyköpings gästabud. Vad de däremot sällan tar upp är att hans sextonåriga hustru Ingeborg tog över familjens resurser i gränslanden mellan Danmark, Sverige och Norge, eller att hon var mäktigast i Skandinavien åren runt 1320. Någon gång vid den tiden föds hennes planer på att erövra Skåne…

En vanlig uppfattning är att kvinnorna endast har haft sin plats i hemmet i historien, något som Stefan Högberg menar inte stämmer.

- Att kvinnor spelade aktiva roller i samhället även för tusen år sedan är nämligen ett ganska okänt faktum, och det behövs ett enkelt sätt för intresserade att hitta kunskap om ämnet, berättar Stefan på sin hemsida.

Stefan Högberg kom i kontakt med forskningen om medeltida kvinnor när han läste historia, arkeologi och latin vid Göteborgs universitet. De senaste tio åren har han studerat medeltidens gränsöverskridande kvinnor. Resultatet har blivit bloggen och boken Kvinnliga krigare, föreläsningar runt om i Sverige och uppdykanden i bland annat tidskriften Historiskan och radioprogrammen P3 Historia och Vetenskapsradion Historia.

- Allt innehåll bygger på källkritik och erkänd forskning, och det långsiktiga målet är att bidra till en mer nyanserad bild av äldre kvinnohistoria, för först med en sådan kan man tvätta bort missuppfattningen att det skulle vara något ursprungligt eller naturligt över att kvinnor håller sig i hemmet, säger Stefan.

Ingen föranmälan. Välkommen!

Datum: 20 oktober 2018
Tid: kl 13:00
Plats: Lödöse museum, Museivägen 1, Lödöse
Arrangör: Lödöse museum
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »