Lilla Edets kommun - startsida

Gemenskapsträff

Nyandlighet eller kristendom? Diakon Görel Lagerstedt berättar utifrån egna erfarenheter av andligt sökande.

Kaffe och lotteri, kyrktaxi för församlingsbor.
Kontant betalning för lotteri och fika.

Välkomna!

Datum: 17 oktober 2019
Tid: kl 14:00
Plats: Fuxerna församlingshem, Fuxernavägen 9, Lilla Edet
Arrangör: Lilla Edets pastorat
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »