Lilla Edets kommun - startsida

Sammanträde: Kommunfullmäktige

Onsdag 17 oktober 2018 har Lilla Edets kommunfullmäktige sammanträde i Stora salongen, Folkets hus kl. 18.00. 

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:

• Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till 2022-10-14.

• Ansökan om delägarskap i Gryaab.

• Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalands- regionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

• Tertialrapport 2, Lilla Edets kommun.

• Revidering av samarbetsavtal för överförmyndarverksamheten.

Nytt för i år är att samtliga av kommunfullmäktiges sammanträden filmas och går att titta på live och i efterhand.

Mer information, länkar till sändningarna samt dagordning och handlingar hittar du på lillaedet.se/KF

länk till annan webbplats
Välkommen att besöka sammanträdet!
Datum: 17 oktober 2018
Tid: kl 18:00
Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet
Arrangör: Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »