Lilla Edets kommun - startsida

Bidrag, stöd och stipendier

Lilla Edets kommun ger bidrag och stöd till föreningar. Det har också instiftats ett ungdomspris som delas ut årligen.
 
Följande bidrag finns att söka:

 • Lokalbidrag
 • Startbidrag
 • Särskilt bidrag
 • Utbildningsbidrag
 • Verksamhetsbidrag
 • Grundbidrag
 • Projekt- och arrangemangsstöd
 • Föreningsbidrag för lönebidragsanställda - Läs mer om bidraget här Öppnas i nytt fönster..

Krav för godkännande

Förening ska uppfylla följande villkor för att bli godkänd som bidragsberättigad förening:

 • föreningen ska årligen lämna anmälan om registrering för att visa att föreningen är aktiv
 • föreningen ska vara öppen för alla
 • följa antagna stadgar och fungera enligt vedertagna demokratiska principer
 • ha en vald styrelse samt ha regelbundna årsmöten
 • ha sitt säte i Lilla Edets kommun
 • minst 10 sammankomster/år (gäller inte studieförbund eller samlingslokalhållande förening)
 • ha minst fem medlemmar bosatta och skrivna i Lilla Edets kommun*
 • debitera en fastslagen medlemsavgift (gäller inte studieförbund eller samlingslokalhållande förening)
 • ha ett organisationsnummer
 • ha ett plus- eller bankgirokonto.

 

* En bidragsberättigad medlem är en fysisk person som:

 • betalat fastställd medlemsavgift för verksamhetsåret
 • är permanent bosatt i Lilla Edets kommun och har fyllt 6 år
 • finns med i föreningens medlemsmatrikel och aktivt deltar på regelbundet på ideell basis
 • ges möjlighet att delta i och påverka föreningens arbetsformer. 

Bidragsansökan

Du kan enkelt hantera och ansöka om bidrag i vårt digitala boknings- och bidragssystem, e-serve.

Ungdomspris

För att uppmuntra och belöna ungdomar som har presterat meriterande idrottsresultat eller på annat sätt hedrat sin förening och gjort något positivt för kommunen har kultur- och fritidsnämnden instiftat ett ungdomspris.

Mer om ungdomspriset och nomineringar.
Senast uppdaterad: 2022-04-01
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »