Lilla Edets kommun - startsida

Bidrag, stöd och stipendier

Lilla Edets kommun ger bidrag och stöd till föreningar. Det har också instiftats ett ungdomspris som delas ut årligen.
 
Följande bidrag finns att söka:

 • Lokalbidrag
 • Startbidrag
 • Särskilt bidrag
 • Utbildningsbidrag  
 • Verksamhetsbidrag
 • Aktivitets- och arrangemangsbidrag
 • Föreningsbidrag för lönebidragsanställda - Läs mer om bidraget här Pdf, 102.4 kB..
 
För att vara bidragsberättigad ska föreningen uppfylla följande krav:
 • bedriva ideell verksamhet
 • vara organiserad
 • ha en demokratiskt vald styrelse och antagna stadgar
 • vara registrerad hos kommunen
 • intyga medlemskap i riksorganisation
 • redovisa minst tio medlemmar i åldern 6-20 år
 • ha två på årsmötet valda revisorer  

Bidragsansökan

Du kan enkelt hantera och ansöka om bidrag i vårt digitala boknings- och bidragssystem, e-serve.

Ungdomspris

För att uppmuntra och belöna ungdomar som har presterat meriterande idrottsresultat eller på annat sätt hedrat sin förening och gjort något positivt för kommunen har kultur- och fritidsnämnden instiftat ett ungdomspris.

Mer om ungdomspriset och nomineringar.
Senast uppdaterad: 2021-06-16
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »