Lilla Edets kommun - startsida

Vanliga frågor och svar

ARTSCAPE SAGA

Vad är ARTSCAPE SAGA?


ARTSCAPE SAGA är ett konstprojekt som pågår under perioden 27 maj – 16 juni 2019 i GR-regionen, d.v.s. Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Projektet leds och koordineras av den ideella gatukonstorganisationen Artscape i nära samarbete med kommunerna. Under projektets tre veckor kommer konstnärer olika världsdelar att skapa storskaliga offentliga konstverk på en eller två väggar i kommunen.


Tema: Folksagor från hela världen. I Lilla Edet uppförs målningarna 27-31 maj.


Konstnärerna blir tilldelade en folksaga var och de har sedan som uppgift att kreativt gestalta denna med ett unikt konstverk. När projektet väl är avslutat kommer det finnas en stor samling offentliga konstverk och folksagor att ta del av i hela regionen.


En tredje målning, som kallas workshopmålningen, kommer att skapas av en konstnär tillsammans med kommuninvånarna i Lilla Edet. Alla som vill kan mejla in sina förslag och skisser till Artscape på konstverk@artscape.se (skriv Lilla Edet som rubrik i mejlet) och en eller flera av dem kommer att användas av konstnären som inspiration. Det är gratis att delta och alla är välkomna oavsett ålder eller tidigare erfarenhet.


VÄGGAR OCH KONSTNÄRER

Vilka väggar ska målas i Lilla Edet?

Vägg 1: Den norra väggen på byggnaden med cykelaffären på Göteborgsvägen 32, vid parkeringen på andra sidan gatan från ICA Boström. Fastighetsägare: Kelleby & Co.


Vägg 2: Den södra väggen på ett bostadshus på Molinsgatan 11, synlig från ICA Boströms stora parkering. Fastighetsägare: Edethus AB


Vägg 3: Workshopmålningen: På det vita tegelhuset på Fuxernaskolans norra del av skolgården: den norra väggen som vätter mot Skolgatan och kommunhuset. Fastighetsägare: Edethus AB


Vilka konstnärer medverkar i Lilla Edet?

Konstnär 1: Den svenske konstnären Ares: https://www.instagram.com/ares_two/ Länk till annan webbplats.


Konstnär 2: Den argentinska konstnären Graciela Goncalves Da Silva och hennes visuella universum Animalitoland: http://animalitoland.com/ Länk till annan webbplats.


Konstnär 3: Konstnären till workshopmålningen har ännu inte offentliggjort av Artscape.


Hur väljs konstnärer och väggar till projektet?

Artscape är väldigt noga med att välja rätt konstnär till rätt yta. Stil och uttryck måste visuellt passa in med omgivningen, samtidigt som det behövs en wow-faktor för att locka besökare och kittla allmänhetens fantasi. Artscape är lyhörda och använder alltid information om området och om fastigheten från till exempel kommun och fastighetsägare när beslut tas.


Efter att konstnärerna valts får de alltid information om regionen, kommunen, området och platsen till konstnären. Hur det manifesterar sig i det färdiga konstverket varierar, men det är inte ovanligt med konstnärer som väljer att väva in något lokalt i sitt uttryck.

Artscape föredrar att arbeta med ytor som iögonfallande, lättillgängliga, har många

förbipasserande och av bra material. Artscape har som grundregel att konstverket

inte får vara politiskt laddat eller stötande på något sätt.


Varför blir det fyra väggmålningar?

De tre väggmålningar som vi har berättat om här ovan ingår i Artscape Saga-projektet. En fjärde väggmålning har beställts av fastighetsbolaget Kelleby & Co (på Smedjegatan mittemot Folkets Hus). Den ingår inte i Artscape Saga.


MERVÄRDEN I ARTSCAPE SAGA-PROJEKTET

Hur hittar jag till konstverken i alla de tolv kommunerna?

Under festivalen kommer det att delas ut kartor så att det lätt går att hitta alla konstverk i de tolv kommunerna. Kartorna kommer att vara gemensamma för alla kommuner och även innehålla information om konstnärerna. Efter projektet är avslutat finns det interaktiva kartor tillgängliga på www.artscape.se Länk till annan webbplats.. Dessa kartor kan sedan användas i gemensam marknadsföring av kommunerna i Göteborgsregionen.


Gatukonstvandring har blivit populärt och ett fenomen som inte minst Artscape-kommunerna i Värmland upptäckte redan sommaren 2017. Gatukonstturister, både från Värmland och från andra delar av Sverige och världen, åkte från kommun till kommun för att leta efter och betrakta väggmålningar. Detta gynnade såväl handeln som restaurang- och hotellbranschen.


När publiceras boken med alla folksagor?

Publiceringen av de 23 folksagorna i Artscape Saga-projektet beräknas till oktober 2019. Varje saga illustreras med ett foto av den väggmålning som är kopplad till sagan. Boken kommer att finnas till salu i alla kommuner och blir även den fin reklam för de medverkande kommunerna.


ARTSCAPE SAGA-VECKAN 27-31 MAJ

Vad händer mer under Artscape Saga-veckan?

Lilla Edets kommun, EdetHus AB och Kelleby & Co har tillsammans skapat ett digert program med sagoläsning, gatumålningsworkshop, Alla kan måla-kurs, barnteater, musik och så bjuder vi på fika ibland vid de väggar där det målas. Håll utkik på www.lillaedet.se/artscape Länk till annan webbplats. efter hela programmet när det dyker upp.


Kelleby & Co har dessutom finansierat en väggmålning till på Smedjegatan mittemot Folkets Hus. Den ingår inte i projektet Artscape Saga.


Hur kan allmänheten ta del av måleriarbetet?

Allmänheten är varmt välkommen att vara med och följa konstnärernas arbete på väggarna. Det brukar vara populärt att se målningarna växa fram på nära håll. Vi kommer tillsammans med fastighetsägarna att försöka se till att det finns sittplatser på lagom håll och då och då kommer vi att bjuda på fika eller varm korv. Dessutom kan man skicka in önskemål och tips till den tredje målningen, workshopmålningen, och därmed påverka innehållet. Läs mer här ovan under rubriken ”Vad är Artscape Saga?”.


Går det att engagera sig i Artscape Saga-veckan och hjälpa till, exempelvis som volontär?

Både Artscape och Lilla Edets kommun uppskattar all hjälp och stöd som erbjuds! I tidigare projekt har invånare och besökare varit ovärderlig hjälp under produktionen. Om du är sugen på att vara med och engagera dig som hantlangare i själva måleriarbetet är du varmt välkommen att skicka ett e-post till info@artscape.se.


Om du är intresserad av att hjälpa till med att servera fika och koka kaffe eller läsa sagor var snäll och kontakta kommunens kultursamordnare Anna Svensson, anna.svensson@lillaedet.se eller 0520-65 95 82.


FINANSIERING

Hur finansieras projektet?

ARTSCAPE SAGA är ett samfinansierat projekt som genomförs med stöd av de tolv medverkande kommunerna, Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionens kulturmiljon. Det tillkommer ytterligare ett mindre ekonomiskt samarbete med Nordsjö Färg. Artscape är en ideell och icke vinstdrivande organisation och har därför inga som helst kommersiella intressen i projektet.


Hur mycket kostar det för kommunen?

För varje deltagande kommun kostar projektet 200 000 kronor. De tolv kommunernas sammanlagda medfinansiering utgör cirka 35 % av projektets totala kostnad. I alla kommuner utom Lilla Edet står kommunen själv för hela medfinansieringen. I Lilla Edet står kommunen för 20 % av medfinansieringen och återstående 80 % kommer från fastighetsbolagen Edethus AB och Kelleby & Co.


OM GATUKONST

Vad är gatukonst?

Kärt barn har många namn och gatukonsten är inget undantag. Gatukonst, urban konst, street art och urban samtidskonst är några exempel på konstformens termer. Det är en konstform med många olika uttryck och stilar, som inkluderar allt ifrån stenciler och schabloner, så kallade paste-ups (pappersark med motiv som fästs på en vägg med klister), skulpturer, ljud- och ljusinstallationer och muralmålningar. Inom den globala gatukonstscenen och under Artscapes projekt är det muralmålningar som är det vanligast förekommande uttrycket. Konstnärerna använder sig av bland annat sprayburk eller pensel för att skapa enorma konstverk rakt på husfasaden, vissa

så stora som ett 13-våningshus och andra små som ett elskåp.


Hur lång hållbarhet har konstverken?

20 år. Alla muralmålningar som skapas under Artscapes projekt skapas med ambitionen att bli en permanent del av stadsbilden och har en uppskattad livslängd på minst 20 år. Det krävs inget underhåll av målningarna.


Uppmuntrar Artscapes projekt till klotter och skadegörelse?

Artscapes projekt uppmuntrar till skapande och kreativitet i största allmänhet. Projektet genomförs med förhoppningen om att konsten ska inspirera till att själv vilja uttrycka sig kreativt, oavsett konstform. Klotter och skadegörelse är däremot något som Artscape tar starkt avstånd ifrån och är måna om att det inte på något sätt uppmuntras.


Vad händer om någon väljer att klottra/förstöra det färdiga konstverket?

Det brukar lite skämtsamt sägas: “Att måla ett konstverk är det billigaste sättet att klotterskydda en husfasad” - och det finns en stor poäng i det uttalandet. Den olagliga graffitikulturen respekterar konstformen och i de flesta fall är konstverken så pass svårtillgängliga att de är omöjliga att nå utan lift. Av de totalt 70+ konstverken som skapats under Artscapes tidigare projekt har inget av dem blivit utsatta för skadegörelse.


Det finns dock olika åtgärder för att skydda konstverket, bland annat genom att klotterskydda fasaden efter konstverket är skapat. Man lägger då ett genomskinligt lager av en vaxliknande hinna över konstverket, vilket gör att man enkelt kan tvätta bort det som tillkommit i efterhand.


Varför fokusera på gatukonst i det offentliga rummet?

Konst och kultur spelar en viktig roll för trivsel och välbefinnande. Genom att jobba med den här konstformen, som är så pass offentlig och lättillgänglig, hoppas vi kunna bidra med värdefulla konstupplevelser i vardagen och inspirera till eget skapande.


Gatukonsten har kommit att bli världens snabbast växande konstform och ett uttryck som får ta allt större plats i den moderna stadsbilden. Artscape vet av erfarenhet att ett konstverk stärker ett områdes identitet och positivt förändrar människors relation till sig eget närområde. En muralmålning inte bara förskönar men är även ett tecken på en plats i utveckling. Det finns flera exempel på områden i världen som fått sig ett lyft tack vare gatukonst.


Hur påverkar konstskapandet miljön?

Artscape arbetar tillsammans med några av Sveriges ledande experter inom färg och hållbarhet. Organisationen är generellt väl medvetna av den miljöpåverkan konsten skapar och arbetar för att göra så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt.


ORGANISATIONEN ARTSCAPE

Vilka är Artscape?

Artscape är en geografiskt obunden ideell organisation och en av världens ledande aktörer inom urban samtidskonst/gatukonst. Sedan 2014 har Artscape genomfört flera stora kulturprojekt på olika platser i Sverige. Konstnärer från hela världen bjuds in för att tillsammans med sina svenska och lokala kollegor skapa imponerande konstverk i det offentliga rummet.


Den största delen av konsten som skapas under projekten är storskaliga permanenta väggmålningar/muralmålningar, men det förekommer även installationer, skulpturer samt konstverk skapade genom konstnärsledda workshops.


Artscape strävar efter att inspirera och skapa värdefulla konstupplevelser tillgängliga för precis alla.


Vad har Artscape gjort tidigare?

2014 anordnade Artscape Sveriges första gatukonstfestival någonsin i Malmö.

2016 genomfördes Skandinaviens största urbana konstprojekt i Göteborg, då storskalig gatukonst skapades kommunens alla tio stadsdelar.

2017: Det senaste projektet ägde rum i Värmland och var ett av världens största av sitt slag. 31 permanenta konstverk skapades under festivalens fyra veckor och involverade hela tio av regionens kommuner.


Länkar till tidigare projekt:

www.artscape.se/2014 Länk till annan webbplats.

www.artscape.se/2015 Länk till annan webbplats.

www.artscape.se/2016 Länk till annan webbplats.

www.artscape.se/2017 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2019-05-02
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »