Lilla Edets kommun - startsida

Kulturstipendium, kulturpris, Årets förebild och ungdomspris

Varje år delar kommunen ut ett kulturstipendium, ett kulturpris, pris till Årets förebild och ett ungdomspris för att uppmärksamma stipendiaten och pristagarnas insatser inom sina områden.

Hur går det till?

Vem som helst kan nominera kandidater. Utifrån de nomineringar som kommer in utser utbildningsnämnden stipendiat och pristagare. Kandidaterna ska vara födda, bosatta eller uppväxta i kommunen eller ha någon annan anknytning. Endast kulturstipendiet kan sökas för egen del.

Kulturpris

Vet du någon eller några som har varit kommunen till glädje inom det kulturella området och har en anknytning till kommunen? Det till exempel vara inom områden som litteratur, musik, konst, foto, hantverk, dans, teater, film, utställningar, bildningsverksamhet, hembygds- och kulturminnesvård eller lokalhistorisk forskning. Nominera då den personen/gruppen till kulturpriset! Priset går inte att söka för egen del. Prissumma: 5 000 kronor

Kulturstipendium

Sök eller nominera någon annan till kommunens kulturstipendium. För personer som verkar inom kulturområdet på professionell- eller fritidsnivå. Stipendiet ska uppmuntra personer till vidare utbildning eller annan utveckling inom sitt kulturella fält. Stipendiet är på 10 000 kr.

Årets förebild

Känner du någon som är en inspiratör och ett gott föredöme för andra? Det kan till exempel vara med avseende på ledarskap, aktivt föreningsarbete, ungdomsverksamhet, arbete för mänskliga rättigheter och ett hållbart samhälle. Tveka inte att nominera personen till Årets förebild! Prissumma: 1 000 kronor.

Ungdomspris

Utbildningsnämnden vill uppmuntra och belöna ungdomar som är duktiga inom sin idrott, har hedrat sin förening eller gjort något annat positivt för kommunen. Därför finns ungdomspriset. Du är välkommen att nominera alla som är 14-20 år och folkbokförda i Lilla Edets kommun. Prissumma: 2 000 kronor

Prisutdelning

Prisutdelning sker under Kulturlördagen 29 januari 2022 i Kulturhuset Eden.


Eventuell vinstskatt betalas av respektive vinnare.

Senast uppdaterad: 2021-12-21
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »