Lilla Edets kommun - startsida

Bedömning för lärande

Bedömning kan vara både summativ och formativ. Provresultat och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning handlar om hela lärprocessen med till exempel återkoppling under lärprocessens gång.

Bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet. Det formativa förhållningssättet bidrar till att eleven utvecklar sitt lärande genom att få reda på var hen befinner sig i förhållande till målen och kunskapskraven och vad som är nästa steg. För läraren innebär det formativa förhållningssättet att synliggöra elevernas kunskaper, under arbetets gång, samt ge riktad feedback, i rätt tid; samtidigt som läraren får återkoppling på sin undervisningen och anpassar den efter eleverna.

Självskattning och kamratbedömning av bra kvalitet utvecklar elevernas förmåga att reglera och styra sitt lärande, samt ökar elevens tilltro till sin egen förmåga att lära. Att tydliggöra mål och kunskapskrav och använda sig av en bedömning som både mäter och stödjer lärandet, är avgörande för planeringen av undervisningen i det formativa förhållningssättet.

Senast uppdaterad: 2021-12-13
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »