Lilla Edets kommun - startsida

Kollegialt lärande

Lärarna i Lilla Edets kommun arbetar med kollegialt lärande och träffas i lärgrupper en gång i månaden och har pedagogiska diskussioner.

De arbetar utifrån Helen Timperleys tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling.
Här kan du läsa en sammanfattning av Helen Timperleys tio forskningsbaserade principer Länk till annan webbplats. som Skånes kommunalförbund sammanställt.

Bilden visar den cykliska processen som Helen Timperley förespråkar.

Lärträff


Varje lärgrupp består av samma 7-10 personer som träffas varje gång.

Lärträffarna leds av en lärledare som hjälper till i samtalen men deltar även aktivt i alla moment. Lärledaren håller i strukturen och delar vidare frågeställningar, nya rön och forskning; materialet som grupperna arbetar med vid tillfället.

Pedagogiska diskussioner


Pedagogiska diskussioner som genomförs i lärgrupperna varje månad bygger på att alla bidrar med reflektioner kring sin undervisning och att man följer samtalsmodellen. Alla lärarna är även aktiva mellan lärträffarna genom att prova och genomföra nya moment i den egna undervisningen och planeringen. Det arbetet är själva underlaget för diskussionerna vid nästa tillfälle.

Vid varje tillfälle får man även påfyllning i form av forskning, nya rön eller beprövad erfarenhet. Vid varje lärträff skriver man även en personlig handlingsplan, som blir den röda tråden i det egna utvecklingsarbetet. Varje lärmöte dokumenteras också generellt och det protokollet är tillgängligt för alla att läsa.

Strukturen för samtalen är hämtad från Borås som arbetat systematiskt med kollegialt lärande sedan 2008.

Mötesstruktur


1. Introduktion och mötesordning (5 min)
2. Så här har jag gjort — Så här går det (20 min)
3. Det här har jag lärt mig, slutsatser och lärdomar (15 min)
4. Nya forskning och nya rön (35 min)
5. Upprättandet av personliga handlingsplaner (10 min)
6. Vad gav mötet? Gruppreflektion eller samtalsreflektör (5 min)

Handlingsplan


Förberedelser för att presentera mina insatser för gruppen
 • Jag har sedan förra mötet provat att:
 • Av min insats har jag lärt mig att: 

Planering för insatser under den kommande månaden

 • Ange en insats som du ska fokusera på till nästa möte. 
 • Vilken förändring tänker du dig att detta skall ge?
 • Vilken(-a) elev(-er) ska du göra detta med?
 • Vilka problem kan ev. tänkas uppkomma och hur kan de lösas?
 • Vem kan ev. hjälpa dig?
 • Vad ska du göra mindre av?

Dokumentation
Lärträffarna dokumenteras. Alla deltagare turas om att vara dokumentatör. Mötena dokumenteras utifrån följande punkter:

 • Frågeställning
 • Datum
 • Syftet med träffen var...
 • Vi pratade om...
 • Reflektioner under träffen...
 • Slutsatser/lärdomar...
 • Inför nästa träff tänker vi...
 • Svårigheter i lärprocessen...
 • Deltagare

Protokollet skickas vid mötets avslut till: yvonne.janssonsandberg@lillaedet.se

Senast uppdaterad: 2015-09-10
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »