Lilla Edets kommun - startsida

Tydliggöra mål och kunskapskrav

Mål och kunskapskrav fyller en mycket viktig funktion som utgångspunkt för lärandet. När elever vet vad de ska göra, förstår varför de ska göra det samt känner till olika kunskapskvaliteter, uppstår flera positiva effekter. Eleverna blir målmedvetna vilket betyder att de enklare kan fokusera på det som är relevant. Elever som förstår syftet med undervisningen kan också lättare utveckla egna motiv för lärandet. För att tydliggöra mål och kunskapskrav behöver läraren redan från början planera för hur bedömningen ska göras både formativt och summativt.

— Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram, Nalle Puh.

Arbetet med att tydliggöra målen och kunskapskraven behöver ske under hela arbetsområdet och som en naturlig, integrerad del i undervisningen. Genom att involvera, engagera och aktivera eleverna i målen och kunskapskraven, gör vi dem ägare till sin egen lärprocess. Det är en viktig del i resan mot det livslånga lärandet!

Det är viktigt att eleverna vet vilka mål och kunskapskrav de arbetar mot. Elever måste veta vad det gör och förstår varför de ska göra det. Det skapar en större målmedvetenhet hos eleverna. För att det ska bli tydligt krävs att läraren från början planerar hur undervisning och bedömning ska göras, både formativt och summativt. Vi strävar efter att ha det som en naturlig integrerad del i undervisningen för att eleverna ska bli mer engagerade, aktiverade och bli ägare till sin egen lärprocess.

Exempel på hur man kan tydliggöra mål och kunskapskrav:

  • pedagogiska planeringar tillgängliga för eleverna, som skapas i UNIKUM, kommunens webbverktyg för bedömning och planering.
  • genomgång av arbetsområdet muntligt där målen berättas och diskuteras med eleverna
  • elevexempel som visar på olika kunskapsnivåer
  • arbetsområdets mål uppsatta på exempelvis en väggplansch
Senast uppdaterad: 2015-09-01
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »