Lilla Edets kommun - startsida

Elevhälsa

Barn- och elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Lilla Edets kommun har valt att samla elevhälsans personal i en gemensam organisation — den centrala elevhälsan.

Personalen i elevhälsan - skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och metodutvecklare - arbetar utifrån sina olika professioner på organisation-, grupp- och individnivå.

Elevhälsans personal arbetar till största delen ute i verksamheten på de olika skolorna i kommunen där de tillsammans med rektor bildar lokala elevhälsoteam. Elevhälsoteamen arbetar förebyggande med att främja elevernas hälsa, kunskapsutveckling och social utveckling.
Elevhälsan arbetar med riktade insatser till barn/elever, med stöd till föräldrar och personal samt genom verksamhetsutveckling.
Senast uppdaterad: 2018-07-25
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »