Lilla Edets kommun - startsida

Elevhälsa

Barn- och elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Lilla Edets kommun har valt att samla elevhälsans personal i en gemensam organisation — den centrala elevhälsan.

Personalen i elevhälsan - skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och metodutvecklare - arbetar utifrån sina olika professioner på organisation-, grupp- och individnivå.

Elevhälsans personal arbetar till största delen ute i verksamheten på de olika skolorna i kommunen där de tillsammans med rektor bildar lokala elevhälsoteam. Elevhälsoteamen arbetar förebyggande med att främja elevernas hälsa, kunskapsutveckling och social utveckling.
Elevhälsan arbetar med riktade insatser till barn/elever, med stöd till föräldrar och personal samt genom verksamhetsutveckling.
Senast uppdaterad: 2018-07-25
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »