Lilla Edets kommun - startsida

Psykolog

Skolpsykologen främjar barns och ungdomars utveckling och förebygger psykisk ohälsa genom sin kunskap om psykologins olika områden. Skolpsykologen erbjuder handledning och konsultation till skolans personal, samt råd och stödsamtal till ungdomar.

Skolpsykologen arbetar också med att utreda enskilda elevers svårigheter i skolan för att få bättre kunskap om hur barn och ungdomar kan få stöd i sitt lärande och sin utveckling.

Skolpsykologen är legitimerad av Socialstyrelsen och arbetar under hälso- och sjukvårdslagens sekretessbestämmelser.

Senast uppdaterad: 2019-08-15
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »