Lilla Edets kommun - startsida

Gossagårdens förskola

Gossagårdens förskola är belägen i det natursköna området Ekeberg i södra Lödöse. Förskolan består av fem avdelningar för barn mellan 1-5 år. Förskolan har en spännande gård där det ges tillfällen för möten, lek och samspel mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare.

I närheten av förskolan finns också vackra skogsområden och Lödöse museum som även inhyser kommunens biblioteksfilial.

Förskolan bedriver sin verksamhet utifrån skollagen, läroplanen för förskolan, barnkonventionen, kommunens mål och verksamhetens egna utvecklings- och likabehandlingsplan.

På förskolan arbetar 16 pedagoger. Vi har även en specialpedagog som är knuten till verksamheten och som har i uppdrag att arbeta förebyggande för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla förskolans barn, genom ett tätt samarbete med förskolans samtliga pedagoger.

Gossagårdens förskola arbetar utifrån ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt. Det innebär att förskolans pedagoger är nyfikna på vad barnen visar och berättar samt att vi använder oss av det barnen uttrycker för att kunna utmana dem vidare. På det sättet tas den mångfald av idéer som finns bland barnen tillvara och synliggörs för barnen själva och för gruppen.

Vårt gemensamma tema detta läsår är respekt.
Senast uppdaterad: 2021-01-05
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »