Lilla Edets kommun - startsida

Grundskolor

I Lilla Edets kommun kan du som förälder tillsammans med ditt barn välja den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst.

I Lilla Edets kommun finns följande grundskolor:
  • Fuxernaskolan - Lilla Edet F-9
  • Ryrsjöskolan - Göta/Ryrsjön F-6
  • Strömsskolan - Ström F-6
  • Tingbergsskolan - Lödöse F-6

Vi arbetar med BFL - Bedömning för lärande

I samtliga grundskolor, i kommunens regi, arbetar vi med BFL, bedömning för lärande, ett förhållningssätt där lärandet står i fokus. Lärarna utvecklar aktivt och befäster didaktisk kunskap - vilka faktorer som påverkar undervisning och lärande. Detta görs utifrån kollegialt lärande där kunskap om undervisning och om elevers lärande utgår från forskning och beprövad erfarenhet. För eleverna innebär det att vi i undervisningen:
  • Tydliggör mål och kunskapskrav.
  • Skapar aktiviteter som synliggör lärandet.
  • Återkopplar så att elevens lärande förs framåt.
  • Aktiverar eleverna som lärresurser för varandra.
  • Aktiverar eleven som ägare av sin egen lärprocess.

Digital kompetens

Moderna pedagogiska hjälpmedel är en integrerad del av elevernas vardag. Varje elev i årskurs 4-6 har en egen surfplatta. Varje elev i årskurs 7-9 har en egen PC. Elever i årskurs F-3 har tillgång till IT-verktyg; dator, surfplatta eller liknande.

Friskola

Det finns en fristående skola i Lilla Edets kommun, Nya Skolan. Den ligger i Lilla Edets centrum.Du kan läsa mer om respektive skola i menyn till vänster.
Senast uppdaterad: 2019-11-04
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »