Lilla Edets kommun - startsida

Bedömning och betyg

Individuell utvecklingsplan


Alla elever från ettan till nian ska ha en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen i skolans samtliga ämnen. Den bedömning som läraren gör utgår från de krav på kunskap som finns för år 3, 6 och 9. Läraren informerar eleven och elevens vårdnadshavare om elevens utveckling. Som regel gör läraren det såväl muntligt som skriftligt i samband med de återkommande utvecklingssamtalen

Här kan du läsa mer om individuell utvecklingsplan (IUP).

Betyg


Terminsbetyg ges i slutet av höst- och vårterminen från årskurs 6 till årskurs 9. När betyg sätts i grundskolan används skalan A-F där A är högsta betyg och E är lägsta.
F innebär att resultatet inte är godkänt.

Det går inte att överklaga ett betyg, men ett uppenbart felaktigt betyg går att ändra. Det finns möjlighet att bortse från vissa kunskapskrav, om det finns särskilda skäl. Det kan vara funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden.    

Slutbetyg


När du slutar grundskolan eller avslutar ett ämne får du ett slutbetyg. Med slutbetyget söker du till gymnasiet.

Kunskapskrav


Det finns fastställda krav på kunskap i grundskolan. Kunskapskraven står i läroplanen för grundskolan, Lgr 11. Läroplanen fastställs av regeringen och bestämmer vad skolan ska jobba med samt dess mål och riktlinjer. Läraren gör utifrån läroplanen kontinuerliga bedömningar av elevernas kunskapsutveckling.

Under "mer information" till höger finns Skolverkets publikationer av de styrdokument som styr skolan.

Senast uppdaterad: 2016-08-30
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »